โรงเรียนวัดสุวรรณ
หมู่ที่ 11   ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 025495210
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

       สีเหลือง - แดง

       
       สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรือง ความเจริญ การเรียนรู้ การสร้างสรรค์ เป็นสัญลักษณ์ใหม่และชีวิตที่ดีขึ้นด้วยควมสว่างไสว
       สีแดง หมายถึง ความเข้มแข็ง พละกำลัง ความกระตือรือร้น ความกล้าหาญ ความมุ่งมั่น และความสำเร็จ

       ความหมายโดยรวม สีเหลืองแดง หมายถึง ควมมุ่งมั่นในการเรียนรู้เพื่อความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง