โรงเรียนวัดสุวรรณ
หมู่ที่ 11   ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 025495210
ปฐมวัย

นางสาวนฤมนต์ เกิดแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวภิษภรณ์ รัตนสมบูรณ์
ครูอัตราจ้าง งบ อบจ.
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0