โรงเรียนวัดสุวรรณ
หมู่ที่ 11   ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 025495210
ปฐมวัย

นางสาวนฤมนต์ เกิดแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวปรียาพร เพ็ชรหึง
ครูอัตราจ้าง งบ อบจ.
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0