โรงเรียนวัดสุวรรณ
หมู่ที่ 11   ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 025495210
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางเตือนใจ เย็นละม่อม
เจ้าหน้าที่ธุรการ