โรงเรียนวัดสุวรรณ
หมู่ที่ 11   ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 025495210
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางพิมพิสุทธิ์ พูลสวัสดิ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ