โรงเรียนวัดสุวรรณ
หมู่ที่ 11   ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 025495210
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจริยา แสงกรด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวมิณตรา ไชยชนะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกัญญารัตน์ ดวงมาลา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0