โรงเรียนวัดสุวรรณ
หมู่ที่ 11   ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 025495210
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวบุริมนาถ ฐิติปัญญาวัฒน์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจุฑารัตน์ ทับแสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นายณัฐนันท์ แพ่งนุเคราะห์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวมาการ์เร็ต บาควา เอเล็มโบ
ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)