โรงเรียนวัดสุวรรณ
หมู่ที่ 11   ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 025495210
คณะผู้บริหาร

นางสาวระพีพรรณ คณาฤทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา