โรงเรียนวัดสุวรรณ
หมู่ที่ 11   ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 025495210
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวบุษบา วงษ์ปลั่ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุวรรณา จันทร์จรูญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นายณปภัช ใบยา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวธารทิพย์ ฤทธิ์วงศ์จักร
ครูอัตราจ้าง งบ อบจ.
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0