โรงเรียนวัดสุวรรณ
หมู่ที่ 11   ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 025495210
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายณปภัช ใบยา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวิรัญดา กันสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวธารทิพย์ ฤทธิ์วงศ์จักร
ครูอัตราจ้าง งบ อบจ.
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวพนิดา เจริญสุข
ครูอัตราจ้าง ครูคลังสมอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0